Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Τι είναι η βιοψία προστάτη;

Είναι η λήψη υλικού από τον προστάτη για παθολογοανατομική μελέτη. Πραγματοποιείται μέσω διορθικής υπερηχοτομογραφικής καθοδήγησης.

Η βιοψία προστάτη εκτελείται όταν υπάρχει υποψία καρκίνου του προστάτη (αύξηση PSA, ύποπτη δακτυλική εξέταση ή συνδυασμός των δύο προρρηθέντων).

viopsia prostati 01

Σχεδιάγραμμα βιοψίας προστάτη μέσω διορθικού υπερήχου (πηγή: 2003 Mardeno Medical Systems B.V)

Σε τι ποσοστό ανευρίσκεται καρκίνος προστάτη με προστατική βιοψία;

Η πιθανότητα ανεύρεσης καρκίνου του προστάτη με την πρώτη βιοψία είναι μέχρι 40%. Το ποσοστό θετικής επαναληπτικής βιοψίας κυμαίνεται από 10-30%.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της προστατικής βιοψίας;

 • Αιματουρία (πρόσμιξη αίματος στα ούρα) – συνήθως δεν εμπνέει ανησυχία. Διαρκεί από 24 ώρες μέχρι 4-5 ημέρες. Σπάνια καθίσταται αναγκαία η τοποθέτηση ουροκαθετήρα με συνεχείς πλύσεις της ουροδόχου κύστεως
 • Αιμοσπερμία (πρόσμιξη αίματος στο σπέρμα) – παροδικό φαινόμενο, που δεν εμπνέει ανησυχία. Μπορεί να διαρκέσει μέχρι 2 μήνες
 • Εμπύρετη ουρολοίμωξη – συμβαίνει σπάνια (μέχρι 5%). Σε τέτοια περίπτωση καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο για χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβιωτικής αγωγής
 • Αίμα στα κόπρανα – προέρχεται από το τμήμα του εντέρου, που ονομάζεται ορθό. Συνήθως δεν εμπνέει ανησυχία και είναι παροδικό φαινόμενο. Εάν η ποσότητα του αίματος είναι μεγάλη, συμβουλευτείτε άμεσα τον θεράποντα Ιατρό

Ποια είναι η προετοιμασία για την βιοψία του προστάτη;

Υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα προετοιμασίας, προσωπικά συνιστώ:

 • Λήψη αντιβίωσης (κινολόνη) από το βράδυ, πριν την ημέρα της βιοψίας. Η αντιβίωση συνεχίζεται και αρκετές ημέρες μετά
 • Προετοιμασία του εντέρου – κλύσμα ή υπακτικά υπόθετα, λαμβανόμενα το απόγευμα την προηγουμένη της βιοψίας
 • Εάν γίνεται λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων (π.χ. ασπιρίνη (Salospir), Sindrom, Plavix, Iscover κ.ο.κ), διακοπή αυτών για τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τη βιοψία και για 3 ημέρες μετά

Τι πρέπει να προσέξει ο ασθενής μετά την προστατική βιοψία;

 • Μετά την βιοψία, ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο, αφού πρώτα ουρήσει τουλάχιστον μία φορά
 • Εάν μετά τη βιοψία εμφανιστεί πυρετός ή μεγάλη απώλεια αίματος μέσω των ούρων ή αδυναμία ούρησης, συμβουλευτείτε άμεσα τον θεράποντα Ιατρό
 • Εάν χρειάζονται αναλγητικά μετά τη βιοψία, σε καμία περίπτωση λήψη ασπιρίνης (μπορεί να προκληθεί αιμορραγία)
 • Αποφυγή σωματικής κόπωσης για 1 εβδομάδα μετά τη βιοψία