Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΒΡΑΧΥΣ ΧΑΛΙΝΟΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASER

Βραχύς χαλινός - Αντιμετώπιση με χρήση laser

Αντιμετώπιση Βραχύ χαλινού με χρήση laser

Η θεραπεία του βραχέως χαλινού είναι χειρουργική και δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση χειρουργικού laser.

Υπό τοπική αναισθησία γίνεται εκτομή του βραχέως χαλινού και ακολούθως τοποθετούνται απορροφήσιμα ράμματα.

Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου την ίδια ημέρα.

Προς αποφυγή λοίμωξης επιβάλλεται σεξουαλική αποχή για μικρό χρονικό διάστημα.

Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση.