Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗΣ

kirsokili03Εικόνα Κιρσοκήλης στο Triplex οσχέου (πηγή: www.med-ed.virginia.edu)

Συντηρητική Θεραπεία της Κιρσοκήλης

Το χειρουργείο αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη μορφή θεραπείας. Συντηρητική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης δεν υφίσταται.

Αντιμετώπιση και θεραπεία της Κιρσοκήλης - Πότε πρέπει να χειρουργείται η Κιρσοκήλη

Η θεραπεία της κιρσοκήλης επιβάλλεται όταν διαπιστώνεται καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή ατροφία του συστοίχου όρχεως καθώς και εάν υπάρχουν υποκειμενικά ενοχλήματα (αίσθημα βάρους ή ορχικό άλγος).

Περαιτέρω προφανή ένδειξη για χειρουργική επέμβαση της κιρσοκήλης αποτελεί τυχόν διαταραχή της σπερματογένεσης, η οποία αφορά το 20% των ανδρών με κιρσοκήλη. Διαταραχή στη σπερματογένεση δύναται να περιλαμβάνει:

  • ολιγοσπερμία (μείωση αριθμού σπερματοζωαρίων)
  • ασθενοσπερμία (μείωση κινητικότητας)
  • τερατοσπερμία (εμφάνιση παθολογικών μορφών σπερματοζωαρίων)

Χειρουργείο Κιρσοκήλης

Η χειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης συνίσταται στην απολίνωση της σπερματικής φλέβας στο ύψος του έσω στομίου του βουβωνικού πόρου (τεχνική κατά IVANISSEVITCH) ή στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο (τεχνική κατά PALOMO).

Σε ύπαρξη κλινικής κιρσοκήλης αριστερά και υποκλινικής δεξιά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και οι δύο κιρσοκήλες.

Η ρομποτική ή λαπαροσκοπική μέθοδος αποκατάστασης της κιρσοκήλης δεν φαίνεται να υπερτερούν σε σχέση με τη μικροχειρουργική μέθοδο.

Η μικροχειρουργική μέθοδος με υποβουβωνική προσπέλαση φαίνεται να έχει, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα καλύτερα αποτελέσματα και τον μικρότερο κίνδυνο υποτροπής. Μετά από χαμηλή υποβουβωνική τομή ανευρίσκονται τα φλεβικά στοιχεία του σπερματικού τόνου με τη βοήθεια μεγεθυντικών φακών ή μικροσκοπίου και απολινώνονται.

Μετά την εγχείρηση κιρσοκήλης ο ασθενής δύναται είτε την ίδια είτε το αργότερο την άλλη μέρα να μεταβεί στην οικία του υπό την προϋπόθεση της ολιγοήμερης αποχής από βαριά σωματική καταπόνηση.