Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Αποτελεί το 3 % των κακοήθων νεοπλασμάτων του ενήλικα. Αναλογία ♂:♀ 1,5 : 1, αφορά κυρίως ασθενείς της 5ης και 6ης δεκαετίας. Προέρχεται από κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων. Αμφοτερόπλευρη εμφάνιση στο 2% των περιπτώσεων (προδιαθεσικοί παράγοντες αμφοτερόπλευρης εμφάνισης: Νόσος v. Hippel – Lindau, οζώδης σκλήρυνση, πεταλοειδής νεφρός, πολυκυστική νόσος ενηλίκων, αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς). Παράγοντες κινδύνου: παχυσαρκία, κάπνισμα...

Αναφορικά με τη συχνότητα εμφάνισης: Είναι ο 9ος Καρκίνος σε παγκόσμια κλίμακα. Αναλογία ανδρών : γυναικών 3,8 : 1. Συχνότητα εμφάνισης 10/100000 στους άνδρες και 2,5/100000 στις γυναίκες. Παράγοντες κινδύνου: Κάπνισμα – ο συχνότερος και σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου Επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνες χημικές ενώσεις – εργάτες βιομηχανίας ελαστικών, βαφής, πίσσας, πετρελαίου, δέρματος Ακτινοβολία της πυέλου Χρόνια φλεγμονή Σχιστοσωμίαση ουροδόχου κύστεως – ειδική φλεγμονή...

Ο καρκίνος των Όρχεων αποτελεί το 1-2% των νεοπλασμάτων στον άνδρα. Στις ηλικίες από 20-40 ετών είναι ο πιο συχνός όγκος και η τρίτη κατά σειρά θανάτου σε αυτές τις ηλικίες. 78% των περιπτώσεων εμφανίζεται σε άνδρες 20-40 ετών, 20% σε άνδρες > 40ετών και στο 20% σε αγόρια < 15 ετών. Άνδρες…

Πρόκειται για τη λήψη υλικού από τον προστάτη για παθολογοανατομική μελέτη. Πραγματοποιείται μέσω διορθικής υπερηχοτομογραφικής καθοδήγησης. Η βιοψία προστάτη εκτελείται όταν υπάρχει υποψία καρκίνου του προστάτη (αύξηση PSA, ύποπτη δακτυλική εξέταση ή συνδυασμός των δύο προρρηθέντων)...

Πρόκειται για ιστοπαθολογικό εύρημα, που αφορά συλλογή άτυπων επιθηλιακών κυττάρων του προστάτη αδένα). Διακρίνεται σε χαμηλού βαθμού (Low Grade PIN) και υψηλού βαθμού (High Grade PIN). Κλινική σημασία έχει μόνο το High Grade PIN. Να σημειωθεί, ότι το High Grade PIN δεν είναι καρκίνος...

Το PCA 3 (Prostate Cancer Gene 3) είναι ένας νέος δείκτης για την διάγνωση του προστατικού καρκίνου. Βασίζεται στην παρατήρηση, ότι το m-RNA που παράγεται από το γονίδιο PCA 3, «υπερεκφράζεται» 66 φορές στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη...

Το Prostate Specific Antigen (PSA) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη, μοριακού βάρους 28,4 Kda. Παράγεται από φυσιολογικά όπως και καρκινικά επιθηλιακά προστατικά κύτταρα. Λειτουργία του είναι η υγροποίηση του σπέρματος. Ανευρίσκεται στον ορό, στα ούρα, στο σπερματικό και προστατικό υγρό...

Ο καρκίνος του προστάτη έχει μεγάλη συχνότητα εμφάνισης. 40% των ανδρών στις δυτικές χώρες θα διαγνωσθούν με καρκίνο προστάτη στη διάρκεια της ζωής τους, 10% εξ' αυτών θα έχουν συμπτώματα και 3% εξ' αυτών θα πεθάνουν εξαιτίας του προστατικού καρκίνου. Στη Γερμανία αποτελεί το 25,4% του συνόλου των διαγνωσθέντων καρκίνων και είναι το ποιο συχνό είδος καρκίνου...