Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Είναι από τους πιο ισχυρούς πόνους, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος. Ο κολικός πόνος προκαλείται λόγω απόφραξης των ουροφόρων οδών και τη συνακόλουθη διάταση του νεφρού. Η νεφρική κάψα είναι νευρωμένη με πληθώρα αισθητηρίων νευρικών απολήξεων. Η απότομη διάταση του νεφρού προκαλεί τον κολικό πόνο. Η πιθανότητα ένας άνθρωπος, στις βιομηχανικές χώρες, στη διάρκεια της ζωής του...

Πρόκειται για δημιουργία λίθων στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού (νεφρός, ουρητήρας, ουροδόχος κύστη). Η λιθίαση του ουροποιητικού αφορά το 5% του γενικού πληθυσμού. Στις βιομηχανικές χώρες η επίπτωση είναι μέχρι 12%. Αναλογία ανδρών : γυναικών 2,5 : 1. Στους άνδρες υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης στην ηλικία...