Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ LASER

lithotripsia laser

Σχηματική αναπαράσταση λιθοτριψίας λέιζερ

Πότε διενεργείται η λιθοτριψία laser

Η λιθοτριψία Laser διενεργείται στα πλαίσια ουρητηρονεφροσκόπησης (flexible Ureterorenoscopy / RIRS) με ημι/άκαμπτο ή εύκαμπτο ουρητηρο(νεφρο)σκόπιο.

Η λιθοτριψία Laser μπορεί επίσης να διενεργηθεί στα πλαίσια κυστεολιθοτριψίας, δηλαδή σε λιθοτριψία πέτρας εντός της ουροδόχου κύστης με εξίσου άριστο ατραυματικό και αιμοστατικό αποτέλεσμα.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της λιθοτριψίας laser

Η νέα και πρωτοποριακή αυτή μέθοδος λιθοτριψίας απολαμβάνει συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων σε σχέση με την εξωσωματική ή άλλων μεθόδων ενδοσωματικής λιθοτριψίας.

Τα πλεονεκτήματα αυτά συνίστανται αφενός στην πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του ουροποιητικού και αφετέρου στην αποτελεσματικότητα σε όλα τα είδη λίθων.

Επιπρόσθετα πλεονεκτήματα της λιθοτριψίας laser έγκεινται στην ελάχιστη αιμορραγία, όπως και στο μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από την πρώτη θεραπεία.

Κατά αυτόν τον τρόπο απαιτείται σπανιότερα δεύτερη συνεδρία για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Η λιθοτριψία Laser εκτελείται σε όλες τις περιοχές του ουροποιητικού (νεφρό, ουρητήρας, ουροδόχος κύστη) με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή.

Το εξιτήριο λαμβάνει κατά κανόνα χώρα την επόμενη μέρα. Ο μετεγχειρητικός πόνος, αν υπάρχει, είναι ελάχιστος. Ο ασθενής δύναται άμεσα να επιστρέψει στις καθημερινές του ασχολίες.