Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΝΕΦΡΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΝΔΟΝΕΦΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (RIRS)

RIRS 01

Σχηματική αναπαράσταση της εισαγωγής του εύκαμπτου εργαλείου μέσω της ουρήθρας και του ουρητήρα στο εσωτερικό του νεφρού στα πλαίσια RIRS (retrograde intrarenal surgery)

Τι είναι η ανάδρομη ενδονεφρική χειρουργική (RIRS = Retrograde IntraRenal Surgery)

Η RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery) είναι είδος ενδοουρολογικής επέμβασης, κατά την οποία μέσω της ουρήθρας εισάγεται εύκαμπτο ουρητηρο(νεφρο)σκόπιο στην ουροδόχο κύστη, ακολούθως στον ουρητήρα και κατόπιν στη νεφρική πύελο και το πυελοκαλυκικό σύστημα.

Πρόκειται για εδραιωμένη μέθοδο ησσόνου επεμβατικότητας στην αντιμετώπιση της λιθίασης και εν γένει στη διάγνωση παθολογίας του ανώτερου ουροποιητικού.

Μέσω της οπτικής του εύκαμπτου εργαλείου, ο ειδικός ενδοουρολόγος εκτελεί διαγνωστική επισκόπηση της νεφρικής πυέλου και του πυελοκαλυκικού συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής βρίσκεται σε νάρκωση. Η διαδικασία είναι ανώδυνη.

Σε περίπτωση ανεύρεσης λίθου διενεργείται λιθοτριψία μέσω ίνας λέιζερ, η οποία εισάγεται μέσω του εύκαμπτου ουρητηρο(νεφρο)σκοπίου.

Εάν υπάρχει χρεία βιοψίας εκ του ανώτερου ουροποιητικού, αυτή εκτελείται μέσω ειδικής λαβίδας βιοψίας.

Πότε διενεργείται ανάδρομη ενδονεφρική χειρουργική

Ενδείξεις για την παλίνδρομη, εύκαμπτη νεφροσκόπηση αποτελούν οι λίθοι νεφρού που κρίνονται ακατάληλλοι λόγω μεγέθους για εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL).

Σαφείς ενδείξεις για εκτέλεση RIRS είναι επίσης η αποτυχία προηγηθείσης προσπάθειας εξωσωματικής λιθοτριψίας και η ανάγκη λιθοτριψίας σε παρουσία στενώμάτων στο ανώτερο ουροποιητικό.

Επιπροσθέτως η RIRS διενεργείται με ασφάλεια σε λιθίαση σε παιδιά, σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση, όπως και σε ασθενείς με παχυσαρκία.

Περαιτέρω ενδείξεις για παλίνδρομη, εύκαμπτη νεφροσκόπηση είναι οι όγκοι ανώτερου ουροποιητικού, όπως και η ταυτόχρονη παρουσία λίθων σε ουρητήρα και νεφρό.

 

RIRS 03

Σχηματική αναπαράσταση της εισαγωγής του εύκαμπτου εργαλείου στο εσωτερικό του νεφρού (εν προκειμένο την κάτω πυελοκαλυκική ομάδα) στα πλαίσια RIRS (retrograde intrarenal surgery)

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Retrograde IntraRenal Surgery (RIRS)

Στα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα της εν λόγω μεθόδου συγκαταλέγεται καταρχήν η αποφυγή ανοικτού χειρουργείου. Η εύκαμπτη νεφροσκόπηση διενεργείται μέσω φυσικών οπών του σώματος, εν προκειμένω μέσω της ουρήθρας.

Ομοίως πλεονέκτημα συνιστά η σύντομη περίοδος ανάρρωσης και η απουσία πόνου.

Το εξιτήριο γινεται κατά κανόνα την άλλη μέρα και ο ασθενής μπορεί λίαν συντόμως να επανέλθει στις καθημερινές του ασχολίες.