Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΥΔΡΟΚΗΛΗ

Τι είναι Υδροκήλη;

Υδροκήλη ορίζεται η συλλογή υγρού στην κοιλότητα του ιδίου ελυτροειδούς χιτώνα (υγρό, το οποίο δύναται να περιβάλλει τον όρχι, τον σπερματικό τόνο ή να είναι συγγενής, λόγω επικοινωνίας με την περιτοναϊκή κοιλότητα, μέσω ανοικτού ελυτροπεριτοναϊκου πόρου).

ydrokili01a Σχηματική παράσταση Υδροκήλης

Γιατί εμφανίζεται;

Αιτίες εμφάνισης είναι τραυματισμός, φλεγμονή, όγκος όρχεως ή να είναι ιδιοπαθής, δηλαδή αγνώστου αιτιολογίας.

Κλινική εικόνα

Ανώδυνη, προϊούσα διόγκωση οσχέου με αίσθημα βάρους σε μεγάλες υδροκήλες. Σε περίπτωση συγγενούς υδροκήλης, διόγκωση του οσχέου κατά τη διάρκεια της ημέρας, λόγω συλλογής περιτοναϊκού υγρού (επικοινωνία με την περιτοναϊκή κοιλότητα, μέσω ανοικτού ελυτροπεριτοναϊκου πόρου).

Διάγνωση

Κλινική εξέταση και υπερηχοτομογράφημα οσχέου

ydrokili02Εικόνα Υδροκήλης στον Υπέρηχο (Πηγή: www. Urologielehrbuch.de)

ydrokili03

Υπερηχοτομογραφική εικόνα Υδροκήλης λόγω επιδιδυμίτιδας άμφω. Διακρίνεται επίσης διόγκωση και εξοίδηση των επιδιδυμίδων άμφω (αρχείο Δρ. Κων/νου Πατρόζου)

Θεραπεία

Χειρουργική αποκατάσταση μέσω οσχεϊκής ή βουβωνικής προσπέλασης. Ο ασθενής δύναται την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επομένη του χειρουργείου να μεταβεί στην οικία του.