Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Καρκίνος ουροδόχου κύστεως και φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση

Ως κυστεοσκόπηση ορίζεται η επισκόπηση της ουροδόχου κύστεως μέσω της ουρήθρας με εισαγωγή μιας οπτικής ίνας (άκαμπτο ή εύκαμπτο κυστεοσκόπιο).

Βασικές ενδείξεις της κυστεοσκόπησης είναι η διερεύνηση αιματουρίας καθώς και η παρακολούθηση ασθενών μετά από προηγηθείσα εκτομή όγκου της ουροδόχου κύστεως.

Μέχρι προ ολίγων ετών υπήρχε μόνο η κυστεοσκόπηση λευκού φωτός. Η μέθοδος είναι αξιόπιστη σε εξωφυτικές εξεργασίες της κύστης, ωστόσο η ανίχνευση μέσω αυτής επίπεδων νεοπλασματικών βλαβών (Carcinoma in Situ), ουροθηλιακής δυσπλασίας, πολυεστιακής ανάπτυξης και μικροσκοπικών βλαβών είναι δυσχερής.

Η φωτοδυναμική διάγνωση (Photo Dynamic Diagnosis, PDD) έχει ως στόχο να ενισχύσει την οριοθέτηση ανάμεσα στο φυσιολογικό και νεοπλασματικό ιστό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 5 – αμινολεβουλινικού οξέως, μιάς φωτοευαίσθητης ουσίας, που εμφανίζει υψηλή εκλεκτικότητα για τα καρκινικά κύτταρα.

Μετά από ενδοκυστική έγχυση 5 – αμινολεβουλινικού οξέως (εμπορική ονομασία HEXVIX) και κυστεοσκόπηση με μπλέ φως (μήκος κύματος 400nm), τα καρκινικά κύτταρα φθορίζουν και φαίνονται κόκκινα έως ιώδη, σε αντίθεση με τον κατά φύσιν βλεννογόνο της κύστης, που φαίνεται μπλέ.

fotodynamiki

Εικόνα κλασσικής κυστεοσκόπησης λευκού φωτός (εικόνες από την ιστοσελίδα www.hexvix.com)

fotodynamiki mple

Η ίδια ακριβώς εικόνα με φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση και χρήση 5 – αμινολεβουλινικού οξέως (εμπορική ονομασία HEXVIX). Με κόκκινο χρώμα εμφανίζεται όγκος της κύστεως, ελάχιστα ορατός με την κλασσική κυστεοσκόπηση (εικόνες από την ιστοσελίδα www.hexvix.com)

Κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η φθορίζουσα (φωτοδυναμική) κυστεοσκόπηση καθιστά εφικτή την ανακάλυψη περισσοτέρων όγκων συγκριτικά με την απλή κυστεοσκόπηση λευκού φωτός, ιδιαίτερα αναφορικά με επίπεδες νεοπλασματικές βλάβες (Carcinoma in Situ) και ουροθηλιακή δυσπλασία.

Η φθορίζουσα (φωτοδυναμική) κυστεοσκόπηση είναι καλά ανεκτή από τους ασθενείς, χωρίς σημαντικές παρενέργειες.