Πατρόζος Κωνσταντίνος - Χειρουργός Ουρολόγος Αθήνα Αμπελόκηποι

VIDEOS ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (αρχείο Δρ. Κων/νου Πατρόζου)

Κυστεοσκόπηση μετά από διουρηθρική εκτομή θηλώματος
Διάνοιξη ουρηθρικού στενώματος ουρήθρας μέσω οπτικής ουρηθροτομής
Μέθοδος TURis προστάτη (όλα τα στάδια της επέμβασης)
Διουρηθρική προστατεκτομή με τη μέθοδο TURis
Ουρητηρολιθοτριψία laser
Νεφροσκόπηση με λιθοτριψία laser (Retrograde Intrarenal Surgery - RIRS)
TURis Προστάτη - Διουρηθρική Προστατεκτομή κατά Alcock - Flocks
TURis Κύστεως - Πολλαπλά θηλώματα στην ουροδόχο κύστη